પુસ્તકો

ઝવેરચંદ મેઘાણીનાં પ્રકાશનો


(દરેક સાહિત્ય-પ્રકાર માટે શીર્ષકના કક્કાવાર ક્રમમાં)

કોઈ પણ કૃતિની વધારે વિગત જોવા એ શીર્ષક પર ક્લિક કરો.સમગ્ર મેઘાણી સાહિત્ય, ગ્રંથ 14 : લોકસાહિત્ય - ધરતીનું ધાવણ : સંકલિત આવૃત્તિ

કર્તા: મેઘાણી, ઝવેરચંદ ભાષાઃ Gujarati સાહિત્ય પ્રકારઃ લેખો
મેઘાણીના લોકસાહિત્યના તુલનાત્મક અભ્યાસનું દોહન એમણે પુસ્તકોના પ્રવેશકો, બીજા લેખોમાં અને વ્યાખ્યાનોમાં આપેલું અને પાછળથી 'લોકસાહિત્ય - ધરતીનું ધાવણ' પુસ્તકના બે ગ્રંથોમાં એકત્રિત કરેલું. એ પુસ્તકોની સંકલિત આવૃત્તિ સમગ્ર સાહિત્યના આ ગ્રંથમાં મળે છે.


સમગ્ર મેઘાણી સાહિત્ય, ગ્રંથ 15 : લોકસાહિત્ય અને ચારણી સાહિત્ય

કર્તા: મેઘાણી, ઝવેરચંદ ભાષાઃ Gujarati સાહિત્ય પ્રકારઃ લેખો
સમગ્ર મેઘાણી સાહિત્યના આ ગ્રંથમાં લોકસાહિત્ય અને ચારણી સાહિત્ય પર આપેલાં ત્રણ મુખ્ય વ્યાખ્યાનો (જે પુસ્તકાકારે પ્રગટ થઈ ચૂકેલાં), અને બીજા 19 લેખો અને વ્યાખ્યાનો અહીં એકત્રિત થયેલાં છે. ઉપર નિર્દેશેલાં મુખ્ય વ્યાખ્યાનોઃ 'લોકસાહિત્યનું સમાલોચન (ઠક્કર વસનજી માધવજી વ્યાખ્યાન, 1941-42)'; 'લોકસાહિત્ય : પગદંડીનો પંથ (સ્વ. કમળાશંકર પ્રાણશંકર વ્યાખ્યાન, 1942)'; અને, 'ચારણો અને ચારણી સાહિત્ય (ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી, 1942)'.


સમગ્ર મેઘાણી સાહિત્ય, ગ્રંથ 5 : પરિભ્રમણ : નવસંસ્કરણ, ખંડ 1-2

સંપાદન: જયંત મેઘાણી અને અશોક મેઘાણી ભાષાઃ Gujarati સાહિત્ય પ્રકારઃ લેખો
1925થી શરુ થયેલાં અને જુદાં જુદાં સામયિકોમાં છપાયેલાં વિવેચનાત્મક-આલોચનાત્મક લેખોનાં ત્રણ પુસ્તકો 1945-47માં બહાર પડેલાં. આ નવસંસ્કરણ ગ્રંથો વધારે વિસ્તૃત સ્વરૂપે એ જ અને વધુ લેખોના સંગ્રહો છે.


Folk Tales from the Bard's Mouth

અનુવાદ: Meghani, Ashok ભાષાઃ English સાહિત્ય પ્રકારઃ લોકકથા
Ten stories as told by professional storytellers of Kathiawad with an attempt to present them in their original style. Also included are two scholarly treatises tracing the origins of these stories, the techniques used to maintain the audience's interest and to keep the story flowing. Similarities with the storytelling from other provinces in India, as also in the Western world.


કંકાવટી

કર્તા: મેઘાણી, ઝવેરચંદ ભાષાઃ Gujarati સાહિત્ય પ્રકારઃ લોકકથા
ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રમાં પળાતાં વ્રતો વિશેની લોકકથાઓ બે જુદાં પુસ્તકોમાં પ્રગટ થયેલી અને 1984થી એક પુસ્તકમાં સંયોજાયેલી.


દાદાજીની વાતો

કર્તા: મેઘાણી, ઝવેરચંદ ભાષાઃ Gujarati સાહિત્ય પ્રકારઃ લોકકથા
પેઢીઓ જૂની લોકવાર્તાઓ જેને વાર્તાકારો દ્વારા ફક્ત મૌખિક પ્રસારણ મળેલું તેમને એ જ શૈલીમાં પુસ્તકાકારે મૂકવાનો આ પહેલો પ્રયોગ.


Go To:   Prev Pg   Pg 1   Pg 2   Pg 3   Pg 4   Pg 5   Pg 6   Pg 7  Pg 8   Pg 9   Pg 10   Pg 11    Next Pg

 Page Title

પ્રતિભાવો 2017-04-21 --- Arti
Pranam,

Great Tribute to the legend. It would add to the glory if you create an option of buying the books from this website. Please also consider creating an ebook or a kindle version of the same.

Thank You


2017-02-18 --- chetanbhai arjunbhai bhoye
very good collection
thanks your work.


2017-02-17 --- varta


2017-02-15 --- vaghela umeshbhai dungarshibha
ગુજરાતી ભાષામાં લોકસાહિત્યના સૌ પ્રથમ સંશોધક અને સંપાદક તરીકે કોણ જાણીતું છે. (A)-PITAMBAR PATEL (B)-KISHANSIH CHAVDA (C)JAVERCHAND MEGHANI (D)JORAVARSINH JADAV
આમાં કયો જવાબ આવે
મો-૮૧૫૪૮૫૮૭૩૧


2017-01-29 --- parbat bharvad.
zhaverchand meghani mahan hata temnu saahity vaachta vaachta teo sumksh ubha rahi ne kaheta hoy tevu lage che.....jay nav nath.. jay sorthi sunto ..jay girnar.......

2016-12-20 --- ભૉવર આશિષકુમાર
આપની આ માહિતી આપતી website માટે આપનો ખુબ આભારવશ છું. ઝવેરચંદ મેઘાણી ના
અવાજમાં તેમના ગાયેલાં ગીતૉ નો સગર્હ એ ખુબ જ સરસ છે. ..


2016-11-08 --- kiran
Best...

2016-09-22 --- Parmar ajendrasinh
Jay hind jay bharat

Mara taraf thi "rastiy sayar ne salut"


2016-08-30 --- Tarun Mehta
Oops! I just realized you already have a vehivle for personal notes! Again, great job Ashokbhai.

2016-08-30 --- Tarun Mehta
After a memorable evening of Meghani-120 program @ TV Asia last Sunday, I learned about Meghani.com website ... Superb job Ashok Bhai .. I suggest you add a section where folks who were touched directly or tangentially by this great soul (Navin Mehta & Rahul Shukla for example) can add their personal Notes.