Display a poem from databas4e 

સ્વતંત્રતાની મીઠાશ


(1930, 'યુગવંદના'માંથી)

ઝવેરચંદ મેઘાણી


તારા નામમાં, ઓ સ્વતંત્રતા, મીઠી આ શી વત્સલતા ભરી!
મુરદાં મસાણેથી જાગતાં — એવી શબ્દમાં શી સુધા ભરી!

        પૂછી જોજો કોઈ ગુલામને —
        ઊઠ્યા કેવા ઓઘ એને મને
        મળી મુક્તિ મંગલ જે દિને,
એને કાને શબ્દ પડ્યો 'તું સ્વાધીન' — શી ઓહો સુખની ઘડી!
એની આંખ લાલમલાલ, છાતીમાં છોળો છલકાઈ પડી!
                — તારા નામમાં, ઓ સ્વતંત્રતાo

        એને ભાન મુક્તિ તણું થયું
        એનું દૈન્ય ક્યાં ટપકી ગયું?
        એનું દિલગુલાબ ઝૂલી રહ્યું:
એના મસ્તકે નમવાનું ભૂલી આભ-શું માંડી આંખડી;
એની ઊર્મિ રાંક મટી રૂડા જગબાગમાં રમવા ચડી.
                — તારા નામમાં, ઓ સ્વતંત્રતાo

        પડું કેદખાનાને ઓરડે,
        લટકુંયે ફાંસીને દોરડે,
        લાખો ગોળી તોપ તણી ગડે:
તારો હાથ હોય લલાટ, તો ભલે આવે જુલ્મ તણી ઝડી!
તારું નામ હોય જબાન, તો શી છે ભીતિ, ઓ મારી માવડી!
                — તારા નામમાં, ઓ સ્વતંત્રતાo

        કાળી રાત ચોગમ ઘૂઘવે,
        લાખો શાપ બંધુજનો લવે,
        વા'લાં વેરી થૈ રોવે-મૂંઝવે:
છૂપ્યા ચંદ્ર-સૂરજ-તારલા, મધસાગરે મારી નાવડી;
ત્યાંયે જોઉં દૂર ઝબૂકતી, તારા દ્વારની ઝીણી દીવડી.
                — તારા નામમાં, ઓ સ્વતંત્રતાo

        મારા દેશનાં સહુ શોષિતો,
        દુનિયાનાં પીડિતો-તાપિતો,
        ખૂણે ખૂણે ગાય તારાં ગીતો:
એનાં ભૂખ્યાં પેટ છતાં એને કેવી મોંઘી તું, કેવી મીઠડી!
એનાં બેડીબંધન તૂટશે, એવી આશે ખલ્ક બધી ખડી.
                — તારા નામમાં, ઓ સ્વતંત્રતાo


નોંધ:
ઝવેરચંદ મેઘાણીનો 193૦માં બહાર પડેલો નાનકડો કાવ્યસંગ્રહ 'સિંધુડો' બ્રિટિશ સરકારે જપ્ત કરેલો અને પછી એની કાનૂનભંગ હસ્તલિખિત આવૃત્તિ સારો ફેલાવો પામેલી. એ સંગ્રહમાંનું દેશભક્તિનું એક ગીત. Page Title

પ્રતિભાવો 2017-04-21 --- Arti
Pranam,

Great Tribute to the legend. It would add to the glory if you create an option of buying the books from this website. Please also consider creating an ebook or a kindle version of the same.

Thank You


2017-02-18 --- chetanbhai arjunbhai bhoye
very good collection
thanks your work.


2017-02-17 --- varta


2017-02-15 --- vaghela umeshbhai dungarshibha
ગુજરાતી ભાષામાં લોકસાહિત્યના સૌ પ્રથમ સંશોધક અને સંપાદક તરીકે કોણ જાણીતું છે. (A)-PITAMBAR PATEL (B)-KISHANSIH CHAVDA (C)JAVERCHAND MEGHANI (D)JORAVARSINH JADAV
આમાં કયો જવાબ આવે
મો-૮૧૫૪૮૫૮૭૩૧


2017-01-29 --- parbat bharvad.
zhaverchand meghani mahan hata temnu saahity vaachta vaachta teo sumksh ubha rahi ne kaheta hoy tevu lage che.....jay nav nath.. jay sorthi sunto ..jay girnar.......

2016-12-20 --- ભૉવર આશિષકુમાર
આપની આ માહિતી આપતી website માટે આપનો ખુબ આભારવશ છું. ઝવેરચંદ મેઘાણી ના
અવાજમાં તેમના ગાયેલાં ગીતૉ નો સગર્હ એ ખુબ જ સરસ છે. ..


2016-11-08 --- kiran
Best...

2016-09-22 --- Parmar ajendrasinh
Jay hind jay bharat

Mara taraf thi "rastiy sayar ne salut"


2016-08-30 --- Tarun Mehta
Oops! I just realized you already have a vehivle for personal notes! Again, great job Ashokbhai.

2016-08-30 --- Tarun Mehta
After a memorable evening of Meghani-120 program @ TV Asia last Sunday, I learned about Meghani.com website ... Superb job Ashok Bhai .. I suggest you add a section where folks who were touched directly or tangentially by this great soul (Navin Mehta & Rahul Shukla for example) can add their personal Notes.